– екстракция на зъби и корени;

– оперативна екстракция на ретинирани мъдреци;

– инцизии на абсцеси и флегмони;

– апикална остеотомия;

– корекция на алвеоларен грбен преди протезиране;

– хирургични интервенции при пародонтоза;

– следоперативни грижи – промивки, дренажи.
Theme Tweaker by Unreal