– изграждане на фрактурирани зъби с фабрични и ляти щифтове (пинлеи);

– кореново лечение – безболезнено лечение на пулпит в едно посещение, без използване на арсен;

– прелекуване на зъби с неправилно проведено кореново лечение и възникнали усложнения – грануломи, перфорации.

– обтурации /пломби/.
Theme Tweaker by Unreal